Strona w przebudowie

Oferta

NeaSystem Rozwiązania Informatyczne to zespół informatyczno – prawny specjalizujący się w Zarządzaniu Bezpieczeństwem Informacji. Dzięki połączeniu tej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów posiadamy umiejętności przeprowadzenia pełnej analizy zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa danych w organizacjach przetwarzanych zarówno w wersji papierowej jak i postaci elektronicznej.

Ochrona danych osobowych - RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych):
- sprawdzenia,
- wdrożenia,
- szkolenia,
- administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) / inspektor ochrony danych.

Audytach Bezpieczeństwa Informacji - KRI (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych / ISO 27001):
- sprawdzenia,
- wdrożenia,
- szkolenia.

Anna Predko-Maliszewska tel: 500 53 33 55

Karol Wawrzyniak tel: 535 48 49 89

e-mail: biuro@neasystem.pl

Białystok, ul. Lipowa 4 lok. 201